21 adar II 5765

Próba uchwycenia w chasydzkich pielgrzymkach do podkarpackiego miasteczka - Leżajska czegoś więcej niż tylko folkloru i ciekawostki.
Nie do końca się to udało, rozmawialiśmy z chasydami po angielsku, mieliśmy tylko kilka godzin na nakręcenie materiału.

Dziękujemy Panu Juliuszowi Urbańskiemu za wypowiedzi.

 

 
 

 

Baal Szem Tow
Pan Dobrego Imienia
uważany za twórcę chasydyzmu
ur. 1700 zm. 1760 ,
działał na Podolu,
osiedlił się w Międzyborzu,
był nauczycielem nauczyciela
Elimelecha

---0---

Największym uczniem
Baal Szem Towa
był
Dow Ber
znany jako
Magid
z Międzyrzecza
(1704-1772).

---0---

Uczniem
Magida był
był
Elimelech z Leżajska,
(1717-1786)

 

Położone w województwie podkarpackim miasteczko
Leżajsk corocznie odwiedzają Żydzi z różnych stron świata.
Najliczniej pielgrzymują do Leżajska chasydzi
- przedstawiciele ruchu który odnowił
żydowską mistykę i religijność,
a rozkwitł w XVIII wieku na ziemiach polskich.
Charakterystyczną cechą chasydyzmu było, że grupy
wiernych skupiały się wokół przywódców
duchowo - religijnych a zarazem przewodników
w codziennym ich życiu, zwanych cadykami.

Leżajsku żył i zmarł jeden z najwybitniejszych cadyków
- Elimelech.
W każdą rocznice jego śmierci Leżajsk znów przypomina
żydowskie miasteczko, po jego ulicach kłebią się
brodaci pielgrzymi w chałatach, a mieszkańcy miasta
przyzwyczaili się do corocznego powrotu
folkloru i egzotyki, które przed wojną były nieodłączną
częścią galicyjskich miasteczek.

Na przełomie marca i kwietnia 2005 r. Żydzi stawili się pod
kaplicą grobową cadyka (zwaną ohelem) by modlić się
w 218 rocznicę śmierci Elimelecha - w tym roku,
jako przestępnym w kalendarzu żydowskim - przypadającą
podwójnie.

Był to 1 kwiecień 2005 roku
a 21 miesiąca adar II
5765 roku
licząc od Stworzenia Świata.


     

     

 

 

21 adar II 5765 from Marat Dakunin on Vimeo.